Etätulkkausoppaan ländärin kuva

Tarvitsetko tulkkia etätapahtumaasi?

Luettuasi oppaan tiedät mm.

  • mitä etätulkkausvaihtoehtoja on olemassa,
  • millaisia teknisiä vaatimuksia etätulkkaus asettaa ja
  • mistä tilasta tulkit tulkkaavat.